Hoe verloopt mediation?

Intakegesprek
Op voorstel van de mediator vindt met beide partijen afzonderlijk een intakegesprek plaats. De mediator legt het mediationproces uit, geeft daarbij aan wat de verwachtingen van de partijen en omgekeerd van de mediator zijn. De mediator tast af wat mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.

Mediationovereenkomst
De mediator stelt een mediationovereenkomst op: dit document omvat een globale beschrijving van het geschil, welke partijen meedoen en welke regels worden gehanteerd.

Gesprek tussen partijen en mediator
Daarna vindt het gezamenlijke - vrijwillige! - gesprek tussen de partijen en de mediator plaats. De deelnemers bepalen zelf de inhoud en zij worden bij de bespreking daarvan begeleid door de mediator. De manier van communiceren staat hierbij centraal. Zo wordt constructief gewerkt aan een voor beide partijen werkbare oplossing.

Overeenkomst mediation
De uitkomst van de gesprekken, meestal afspraken, komt op papier en wordt door de partijen ondertekend. Dit kan in de vorm van een overeenkomst. Hiermee verklaar je dat je je houdt aan de afspraken. De mediation is hiermee afgerond.

Geen oplossing, wat dan?
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. Dit kun jij, maar ook de mediator, aangeven. Er zal dan geen overeenkomst komen. Je kunt evengoed wel het gevoel hebben dat mediation je heeft geholpen om een aantal zaken op een rij te krijgen. 

Er mag dan misschien geen duurzame oplossing zijn gekomen, de scherpe punten van het conflict zijn vaak wel uit de lucht!

Contact