Wat is mediation?

Mediation is een proces waarin twee partijen in het bijzijn van een onafhankelijke mediator proberen uit hun conflict te komen. Wie gelijk heeft, is niet van belang. Waar het wel om gaat is: 'Er is een conflict en hoe komen we hier uit?' De twee partijen werken zelf actief aan het bedenken van oplossingen en nemen zelf beslissingen. Alles op basis van vrijwilligheid. De gesprekken zijn vertrouwelijk en partijen tekenen ook voor geheimhouding.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator begeleidt het proces waarbij hij geen standpunt inneemt, onafhankelijk is en geen partij kiest. De mediator bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen; dat doen de conflictpartijen zelf. De rol van de mediator is vooral gericht op de begeleiding van dit proces tussen de partijen. Hij zorgt ervoor dat de partijen hun verhaal aan elkaar kwijt kunnen, dat ze het vertrouwen in elkaar herstellen en dat partijen tot oplossingen kunnen komen. Met als resultaat een werkbare oplossing waarvan de bijbehorende afspraken op papier zijn vastgelegd.

Voor welk conflict is mediation geschikt?
Een arbeidsconflict, een burenruzie, een opgelopen meningsverschil, bij veel verschillende conflicten kan mediation uitkomst bieden, zowel particulier als zakelijk. Het is in ieder geval belangrijk dat je het conflict écht wilt oplossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Is mediation iets voor jou?

Mediation is geschikt voor je als:

  • Beide partijen bereid zijn om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden onder begeleiding van een onafhankelijk en neutraal persoon
  • Je beiden inziet dat er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar je het conflict wel graag opgelost wilt hebben
  • Je de oplossing in eigen hand wilt houden
  • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden (of goed wilt afsluiten)
  • Je een creatieve manier zoekt omdat een juridische beslissing voor jou niet alles kan oplossen
Contact